Czy RODO mnie dotyczy?

Rozporządzenie, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, nakłada jednocześnie na każdego przedsiębiorcę obowiązek podjęcia adekwatnych i proporcjonalnych środków, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, ochrony praw osób, których dane osobowe są przetwarzane i zapewnienia ich bezpieczeństwa przed nieuprawnionym dostępem.

Co jest daną osobową?

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy ( adres IP);

Dane firmy będącej jednoosobową działalnością gospodarczą też są danymi osobowymi !

Jeśli zatem prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, masz bazę z danymi osób kontaktowych kontrahentów lub bazę kontrahentów zawierającą dane firm będących jednoosobową działalnościąprzetwarzasz dane osobowe.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dla każdego przedsiębiorcy tzw. test gotowości dostępny TU (https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10255), do którego przeprowadzenia zachęcamy.