Oferta

Wsparcie prawne w zakresie RODO

  •  audyt prawny przedsiębiorcy w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • audyt prawny przedsiębiorcy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych;
  •  opracowanie rozwiązań prawnych i procedur zapewniających zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych;
  • sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Rozwiązania informatyczne zgodne z RODO